Tag Archives | burn-out

Eerste Hulp Bij een Bijna Burn-out EHBBB

Eerste Hulp Bij een Bijna Burn-out
Een burn-out ontstaat niet van de ene op de andere dag. Het is het resultaat van een patroon dat er langzaam is ingeslopen. Juist medewerkers die hun werk heel serieus nemen en zich altijd meer dan 100% inzetten zijn hier gevoelig voor.

Enkele symptomen van een burn-out zijn: gevoel van uitputting, geen energie meer hebben, overgevoelig zijn voor prikkels, gevoelens van machteloosheid, piekeren, concentratieproblemen en de werkdruk niet meer aankunnen.

Het is belangrijk om in een vroeg stadium te ontdekken dat een burn-out op de loer ligt. Want dan ben je op tijd om snel maatregelen te kunnen nemen. Voor zowel de medewerker als de collega’s en de leerlingen is het heel vervelend, of beter gezegd: een ramp als iemand thuis komt te zitten.

EHBBB voor de medewerker:

 • Zorg dat je op tijd ontspant.
 • Leer goed om te gaan met je perfectionisme. Goed is goed genoeg.
 • Leer om voor jezelf op te komen.
 • Bewaak je eigen grenzen (ook en vooral naar jezelf).
 • Leer om je tijd goed te plannen en te bewaken.

 

EHBBB voor de leidinggevende:

 • Zorg voor een klimaat waarin mensen zich durven uitspreken, ook als het niet zo lekker loopt.
 • Creëer ruimte om naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen als het nodig is.
 • Maak dingen bespreekbaar en wees alert op de signalen (zie onze checklist!).
 • Als je merkt dat een medewerker zich steeds vaker negatief gaat uitlaten, ga dan in gesprek, zorg voor een luisterend oor. Zoek samen naar oorzaken en oplossingen.
 • Grijp snel in, want negativiteit kan zeer besmettelijk zijn. Als er één medewerker in de spiraal naar beneden belandt, dan lopen collega’s ook gevaar.

 

Is er iemand in het team bij wie je één van de genoemde symptomen ziet?
Wacht dan niet af maar bied EHBBB.

0

Gooi het maar weer op het bordje van de leraren

Gooi het maar weer op het bordje van de leraren

Zes richtlijnen om als school niet te bezwijken onder de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Je kunt soms geen krant openslaan, geen actualiteitenprogramma zien, of er wordt wel weer een maatschappelijk probleem op het bord van het onderwijs gelegd. Of het nu gaat over gezondheidsthema’s zoals overgewicht, roken, voeding en bewegen, of over duurzaamheid en milieubewustzijn, seksuele ontwikkeling en voorlichting, (digitaal) pesten, sociale en etnische integratie of radicalisering, regelmatig gaat de wijsvinger en de kritische blik richting het onderwijs. Onder het motto: Als ‘het’ thuis niet (goed) gebeurt, dan moet de school in actie komen.

En dat terwijl er op scholen al zoveel gebeurt.
En dat terwijl het bordje van veel leraren al overvol ligt.
Soms ook met zaken die als minder relevant worden ervaren door de leraren. Zoals de vele administratieve verantwoordingstaken en de werkdruk die dat geeft. Ook daar staan de media bol van. We kennen allemaal het verhaal.

Maar horen die belangrijke maatschappelijke thema’s wel thuis in het onderwijs?

Ja. Natuurlijk horen ze er thuis. Omdat school een afspiegeling is (of: kan zijn) van de maatschappij én omdat een school ook een opvoedende taak heeft.

En natuurlijk kom je als school in actie wanneer er bepaalde zaken spelen onder de leerlingen en hun ouders.
Natuurlijk ben je als leraar bezorgd als je ziet dat leerlingen ’s morgens moe en lamlendig in een stoel hangen omdat ze niet voldoende hebben geslapen en ook nog niet hebben ontbeten. Dan ga je op zoek naar een passend antwoord, in gesprek met de leerlingen en hun ouders. Zo zijn er scholen die kiezen voor een ontbijt op school.

En natuurlijk ga je het gesprek aan met leerlingen van wie je ziet dat ze zich ontwikkelen met hun rug naar de maatschappij, zich terugtrekken in een wereld die negatief en vijandig is naar de waarden en normen die we in Nederland nastreven. Als school ontwikkel je hier een visie op en misschien start je wel een speciaal project.

En natuurlijk heb je een aanpak om pesten te voorkomen en op te lossen.

Maar hoe voorkom je nou dat al die thema’s de docenten boven het hoofd groeien?
Je wilt beslist geen burn-out in jouw team.
Wij helpen jou daar graag bij:

Zes richtlijnen om als school niet te bezwijken onder de maatschappelijke verantwoordelijkheid

 1. Kijk altijd naar wat er bij jou op school speelt. Je hoeft niet de problemen van de hele wereld op je nek te nemen. Kijk naar wat er nodig is voor jouw leerlingen en onderneem daar actie op. Maar ga geen apart programma ontwikkelen voor gezonde voeding en beweging als dat op jouw school geen thema is of wanneer dat vanuit de ouders al heel goed wordt gedaan.
 2. Vertrouw op het gezonde verstand van je team. Leraren voelen haarfijn aan welke thema’s spelen en welke niet.
 3. Kijk ook altijd naar wat er al gebeurt op school, binnen een vak, door een individuele docent of in het kader van een project. Dan is het misschien al genoeg om het te actualiseren of het wat uit te breiden.
 4. Voor sommige thema’s is misschien wel ergens een subsidie beschikbaar. Onderzoek dit en pak je kansen om daar gebruik van te maken.
 5. Samenwerking/uitwisseling met een andere school kan een goede oplossing zijn. Samen sta je sterker dan alleen, je kunt elkaars deskundigheid heel goed delen en de taken verdelen. Dat levert extra tijd en energie op.
 6. Laat je niet meeslepen door hypes. Doe gewoon waar je als school goed in bent: goed onderwijs verzorgen, zodat de leerlingen straks met de juiste bagage naar een vervolgopleiding of een werksituatie kunnen. Zodat leerlingen steeds meer prettige, meedenkende burgers zijn, worden en blijven.smiley

Wij wensen je nog een paar heel mooie schoolweken vóór de zomervakantie start!

0

Hoe voorkom je stress op school? Zeven tips.

Hoe voorkom je stress op school? Zeven tips.

De huilende dochter van een vriendin. Ze had een goede planning gemaakt voor de proefwerkweek. Ze hield zich er keurig aan; leerde iedere dag en wisselde leer- en maakwerk af. En toen besloot de school om het toetsrooster om te gooien. Haar hele planning was nu in de war en ze had nu onvoldoende tijd om haar geschiedenis goed te leren: die toets was meer dan een week naar voren verplaatst. Stress.

De boze juf. Ze had besloten om zich niet meer gek te laten maken door de waan van de dag. Ze stelde haar prioriteiten en zorgde ervoor dat ze ruim van te voren met de voorbereiding van grote klussen begon, zodat ze de laatste weken voor de vakantie ontspannen door kon komen. En toen viel er een collega uit en werd er van haar verwacht dat ze de naschoolse taken van de collega “er even bij deed”, want zij had toch tijd over. Stress.

De boze ouder. De leraar dacht dat hij de moeder toch al een paar keer duidelijk had verteld dat haar zoon af zou moeten stromen naar een lager niveau, en nu bleek dat zij toch echt dacht dat hij “gewoon zou blijven zitten”. Stress… bij allebei.

Aan het eind van het schooljaar is iedereen moe en liggen stress en spanningen op de loer. En natuurlijk: iedereen vaart wel bij een beetje stress. Dit zorgt ervoor dat wij op de toppen van ons kunnen presteren en meer bergen verzetten dan wij voor mogelijk hadden gehouden.

De dochter van mijn vriendin gooide haar planning om en haalde toch een voldoende voor geschiedenis.

De boze juf stelde haar grenzen bij en ging met haar collega’s om tafel om keuzes te maken: wat hoeft echt niet, wat kan opgepakt worden door anderen en in welke vorm en wie gaat dat doen in wiens tijd?

De boze ouder en de leraar gingen in gesprek en de leraar luisterde naar de moeder. Zij voelde zich nu wel gehoord en dat was voorlopig  voldoende.

En ja… rapporten, ouderavonden, nakijken, verslagen, evaluaties, schoonmaken, afscheidsavonden en ga zo maar door… allemaal flinke kansen om je stresslevel even fijn op te krikken.
Het lijkt maar door te gaan, die laatste maanden. Iedereen is blij als de vakantie weer gehaald is… met of zonder kleerscheuren.

Er zijn mogelijkheden om de stress te reguleren, te verminderen.
Maak de goede keuzes en weet waarom je ergens voor kiest.
mei 2016

 1. Geef ruimte voor het uiten van frustraties en geef veel complimenten. Spreek je waardering uit. Verwen je personeel.
 2. Zorg voor een goede planning (liefst al aan het begin van het schooljaar) en houd je hier zo veel mogelijk aan. Plan reservetijd in voor de dingen die er bij komen.
 3. Zorg voor lucht en ruimte door grote klussen tijdens studiedagen te laten doen.
 4. Beperk het aantal buitenschoolse activiteiten. Stel niet alles verplicht of maak een “strippenkaart”. Veel buitenschoolse activiteiten kunnen zelfs ook onder schooltijd plaatsvinden.
 5. Maak keuzes met elkaar. Wat doen jullie omdat iedereen het al jaren zo doet? Kan het ook anders? Wat kan weg? Wat kan vervangen worden door iets anders? Wat kan op een ander moment in het jaar?
 6. Voorkom opeenstapeling van taken. Er zijn veel taken die best kunnen blijven liggen tot na de vakantie, of maak gebruik van vrijwilligers voor al die taken die geen lesbevoegdheid vereisen.
 7. Neem de tijd. Laat je niet gek maken. Ren niet door en door; neem je pauzes, geniet van de leerlingen en echt waar: De wereld vergaat niet als je niet alles doet.

Stress… alleen als je het nodig hebt 🙂

 

 

0

Eerste Hulp Bij een Bijna Burn-out: EHBBB

Eerste Hulp Bij een Bijna Burn-out: EHBBB

Een burn-out ontstaat niet van de ene op de andere dag. Het is het resultaat van een patroon dat er langzaam is ingeslopen.
Juist medewerkers die hun werk heel serieus nemen en zich altijd meer dan 100% inzetten zijn hier gevoelig voor.

Enkele symptomen van een burn-out zijn:
gevoel van uitputting, geen energie meer hebben, overgevoelig zijn voor prikkels, gevoelens van machteloosheid, piekeren, concentratieproblemen en de werkdruk niet meer aankunnen.

Het is belangrijk om in een vroeg stadium te ontdekken dat een burn-out op de loer ligt.
Want dan ben je op tijd om snel maatregelen te kunnen nemen.
Voor zowel de medewerker als de collega’s en de leerlingen is het heel vervelend, of beter gezegd:
een ramp als iemand thuis komt te zitten.dragonfly-web

EHBBB voor de medewerker:

 • Zorg dat je op tijd ontspant.
 • Leer goed om te gaan met je perfectionisme. Goed is goed genoeg.
 • Leer om voor jezelf op te komen.
 • Bewaak je eigen grenzen (ook en vooral naar jezelf).
 • Leer om je tijd goed te plannen en te bewaken.

 

EHBBB voor de leidinggevende:

 • Zorg voor een klimaat waarin mensen zich durven uitspreken, ook als het niet zo lekker loopt.
 • Creëer ruimte om naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen als het nodig is.
 • Maak dingen bespreekbaar en wees alert op de signalen (zie onze checklist!).
 • Als je merkt dat een medewerker zich steeds vaker negatief gaat uitlaten, ga dan in gesprek, zorg voor een luisterend oor. Zoek samen naar oorzaken en oplossingen.
 • Grijp snel in, want negativiteit kan zeer besmettelijk zijn. Als er één medewerker in de spiraal naar beneden belandt, dan lopen collega’s ook gevaar.

Is er iemand in het team bij wie je één van de genoemde symptomen ziet?
Wacht dan niet langer maar neem contact met ons op.
Een kennismakingsgesprek is gratis, vrijblijvend en biedt de opening voor een positieve oplossing.
Bel ons of mail ons:

info@sterkvoordeklas.nl
Judith:06-83987580
Els: 06-18367451

2

Voor je het weet zitten ze allemaal ziek thuis!

Voor je het weet zitten ze allemaal ziek thuis!

Klagen is besmettelijk!
Iedereen heeft het druk.
Jij hebt het druk.
Jouw teamleden hebben het druk.
En daar wordt in de teamkamer uitgebreid over gesproken.
Gesproken? Geklaagd misschien wel. En als er dan ook nog eens privé problemen over de tafel gaan, dan voel je alle energie de grond in stromen en aan de stroom ellende lijkt geen eind te komen.
En dan moet er nog meer. Dan komen er nog ouderavonden aan. En een projectweek. En een feestweek!
Oooo, ik word al moe bij het idee alleen hoor je dan.
En als er één schaap over de dam is, dan volgen er misschien wel meer?
Als een van je leraren overspannen dreigt te worden, hoe besmettelijk is dat?
En dat is echt het allerlaatste wat je wilt!
En om nou een individueel traject aan te kopen voor iedere leraar, hartstikke leuk natuurlijk, maar waarschijnlijk een erg kostbare zaak.
Sterk voor de Klas heeft een training ontwikkeld die wij online willen gaan aanbieden. Het is een echte teamtraining die op school uitgevoerd gaat worden door leden van het management. Directie, IB, teamleiders, iedereen die zich geroepen voelt om samen aan de slag te gaan met preventie burn-out van een schoolteam.

Welk probleem wordt opgelost?
Het probleem van klagen, zeuren en mekkeren. De negatieve spiraal waar een team in kan zitten vindt de weg weer terug naar boven.

Hoe lang duurt het?
Je kiest voor zes of voor acht modules. Iedere module is een bijeenkomst van 45 minuten. Deze 45 minuten vinden plaats tijdens een teamvergadering of andere centrale bijeenkomst. Je bent dus zes tot acht weken bezig met deze teamtraining. Het zijn teamtrainingen waarin de energie weer gaat stromen en het enthousiasme weer naar boven komt!

Wie doen er mee?
Iedereen die wil doet mee. Je houdt een voorlichtingsbijeenkomst waarin je precies vertelt wat jullie gaan doen en wat het jullie gaat opleveren. Als dan blijkt dat toch geen enkel teamlid zich wil opgeven voor deze training, dan krijg je gegarandeerd je geld terug! Iedereen die zich wil inzetten voor minder geklaag en meer plezier op school gaat een bijdrage leveren aan het ombuigen van de negatieve spiraal.

Wat is de investering?
De teamtraining gaat € 399,- kosten. Wij geven echter 10 scholen de kans om de training uit te proberen voor een bedrag van € 79,-. In ruil daarvoor verwachten wij eerlijke feedback op ons programma en tevens de mogelijkheid om nametingen te doen op meerdere momenten in het schooljaar.

Wat krijg je voor de € 79,-?
 • De exacte inhoud van de voorlichtingsbijeenkomst.
 • De informatie over de zes of acht modules, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken tussen die twee.
 • De exacte inhoud van de modules. Het zijn afwisselende modules waarbij gekozen kan worden tussen verschillende mogelijke werkvormen. Zo kies je steeds iets uit wat goed bij jouw team past.
 • Extra achtergrondinformatie, die je kunt lezen en gebruiken als je daar zin in hebt.
 • De benodigde formulieren en duidelijke beschrijvingen van de opdrachten en werkvormen.
 • De mogelijkheid om af en toe met ons te sparren.
Waar zorg je zelf voor?
 • Je zorgt zelf voor de ruimte, de koffie, de thee en de materialen (pen, papier, stiften) die je voor de trainingen nodig hebt.
Er is nog meer mogelijk…
 • Je kunt iedere module (en de voorlichtingsbijeenkomst) met één van ons voorbespreken.
 • Je kunt de training geheel of gedeeltelijk door ons laten geven.
Aan deze opties hangt natuurlijk wel een prijskaartje.Je kunt ook, als je graag wilt dat de training door een externe wordt gegeven, met een andere leidinggevende ruilen; dus dat je elkaars team traint.

Nodig ons uit voor een kennismakingsgesprek* (live of via skype), we vertellen je alle ins en outs.

Elke maand een oliepastel tekening en een sterke tip!

 *) Dit gesprek verplicht jou tot niets.
Mail of bel ons en we maken zo snel mogelijk een afspraak!
info@sterkvoordeklas.nl
Judith: 06 8398 7580
Els: 0618367451
0

Wat gebeurt er eigenlijk bij een burn-out?

Een burn-out, wat is dat eigenlijk?
Is het één van de vele etiketjes van tegenwoordig?
Als mijn oma nog eens een kijkje hier op aarde zou kunnen nemen, dan zou ze veel “etiketten” met verbazing bekijken. En wat ze zou zeggen over burn-out?
Je bent gewoon heel erg moe. Of misschien stel je je wel een beetje aan. Ga een paar avonden op tijd naar bed. Straks is het vakantie en dan rust je heerlijk uit.

Was het maar zo. Heel veel mensen met burn-out klachten hopen dat ze na de vakantie weer fit en vrolijk aan het werk kunnen. Maar het tegendeel blijkt vaak waar. Het is meestal nauwelijks gelukt om echt “bij te tanken” in de vakantie. En dat is nu precies het probleem bij een (bijna) burn-out, want de innerlijke “thermostaatknop” is ontregeld.

Hoe werkt het?
Een burn-out ontstaat niet van de ene dag op de andere. Meestal is er een lange periode waarin deze toestand zich opbouwt.
Simpel gezegd ontstaat er in dat proces een disbalans tussen spanning en ontspanning. Daarbij spelen twee hormonen een belangrijke rol: adrenaline en cortisol.

Adrenaline
Als je je op actie voorbereidt, wanneer je je inspant of gespannen bent, dan produceren de bijnieren adrenaline.
Zodra dit hormoon in de bloedbaan komt, dan zorgt het ervoor dat je lichamelijk en geestelijk alert bent. Je gaat “op scherp” staan, je kunt goed presteren en bent actief en creatief.

Als je je ontspant, tot rust komt of slaapt, dan daalt het adrenalineniveau weer. Dan kom je in een toestand van uitrusten, energie opbouwen en groeien.
We kunnen niet zonder!

Adrenaline wordt ook wel het “vecht-of-vlucht” hormoon genoemd. In de oertijd beschermde het de mens tegen allerlei gevaren. Als er bijvoorbeeld een wild dier in de buurt kwam, dan moest je heel snel kunnen wegrennen, of heel veel kracht en energie hebben om je te verdedigen.
Wat bij de mens van nu leidt tot een surplus aan adrenaline zijn vaak de gedachten die we hebben over situaties. Bijvoorbeeld: “ik heb zoveel te doen, ik krijg het niet af”; of: “straks heb ik die lastige klas weer.”

Als alles goed gaat, dan wisselen (in)spanning en rust zich met gezonde regelmaat af.
Adrenaline zorgt er voor dat je met passie en energie met iets bezig bent. Vervolgens kom je weer tot rust en bouw je weer krachten op. De oermens ging na het jagen heerlijk eten en slapen. De moderne mens gaat na een intensieve werkdag ontspannen douchen en dan lekker “chillen”op de bank.

Bij overspanning en burn-out is die gezonde regelmaat eruit. Het adrenalineniveau blijft te lang hoog en er is onvoldoende gelegenheid om werkelijk te rusten en bij te tanken.
De thermostaat is ontregeld. Dan zit je misschien wel op de bank, maar ondertussen blijven de gedachten doormalen en blijf je, soms onbewust, gespannen.

In de periode waarin een burn-out zich opbouwt gunt iemand zich vaak niet voldoende tijd voor ontspanning. Vooral mensen die nogal perfectionistisch ingesteld zijn hebben de neiging om door te gaan waar een ander al lang was gestopt. En als er dan een pauze wordt ingelast, dan blijft de bovenkamer zoeken naar oplossingen en mogelijkheden.
Het vervelende is dat het lichaam geen onderscheid maakt tussen spanning die voortkomt uit handelingen en spanning die in de gedachten wordt beleefd. De aanmaak van adrenaline blijft in beide gevallen doorgaan.
Gevolg: er komt geen moment van echte rust, ook niet als het tijd is om te slapen. Slapeloosheid, vooral halverwege de nacht is dan ook een herkenbaar symptoom bij (bijna) burn-out.
Duurt deze situatie te lang, dan is de vermoeidheid die ontstaat niet meer op te lossen door “op tijd naar bed” te gaan. Eerst moet de balans tussen spanning en rust, ook op hormonaal niveau, weer terugkeren.

Cortisol
Bij langdurige stress komt er nog een ander hormoon in de bloedbaan, namelijk cortisol.
Het goede nieuws is dat dit stofje de aanmaak van adrenaline afremt en er zo voor zorgt dat het de organen niet kan vergiftigen.
Het slechte nieuws is dat cortisol een vervelende bijwerking heeft: het stimuleert machteloze en negatieve gedachten. Wanneer de cortisolspiegel langdurig hoog is, dan kan dit leiden tot allerlei problemen zoals geheugenverlies, stemmingsstoornissen en soms zelfs tot hersenschade.

Van een stressvolle week raak je niet in één keer burn-out. Het is juist het patroon dat er langzaam inslijpt en dat er uiteindelijk voor zorgt dat de stresshormonen ontregeld raken.

Het is belangrijk om de ontwikkeling van een burn-out in een vroeg stadium te ontdekken. Zodra je symptomen waarneemt die daar op wijzen, neem dan snel maatregelen.
Raadpleeg daarvoor ook onze checklist. Als je die nog niet hebt, download hem dan direct van onze site.

Hoe herkenbaar is het hierboven beschreven proces?
Hoe waardevol vind je deze informatie en wat kun je ermee?
We nodigen je van harte uit om te reageren middels een commentaar op ons blog.
Wij sturen je als dank dan een lijst met 10 tips om beter te slapen.
Goed voor jezelf, goed voor je docenten.

 

Wil je iedere dag onze reminders en wake-up calls? Volg ons dan ook op twitter. Iedere dag vind je een tip van ons op @Sterkvoordeklas.

0

Ik kan er toch niets aan doen?

Ik kan er toch niets aan doen?

Ik kan er toch niets aan doen?

De kinderen zijn tegenwoordig zo druk.

Ik moet steeds van alles.

Die ouders nemen me niet serieus.

Mijn collega begrijpt mij niet.

 

Kent u dit?
Uw personeelslid in de rol van slachtoffer?

Laat hem of haar dit gedicht eens lezen, en ga in gesprek!

—————————————————————
Als ik blijf doen wat ik altijd heb gedaan,
Blijf ik krijgen wat ik altijd heb gekregen.

Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken,
Blijf ik denken zoals ik altijd heb gedaan.

Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht,
Blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd.

Als ik blijf geloven wat ik altijd heb geloofd,
Blijf ik doen wat ik altijd heb gedaan.

Als ik blijf doen wat ik altijd heb gedaan
Blijft me overkomen wat me altijd is overkomen.

Bron: onbekend

Heeft u een docent of leerkracht die volgens u in de gevarenzone zit richting een burn-out? Download dan onze checklist om te kijken hoe groot het risico is.

Is het voor u eigenlijk al heel duidelijk dat uw medewerker bijna overspannen is? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Wilt u iedere dag onze reminders en wake-up calls? Volg ons dan ook op twitter. Iedere dag vindt u een tip van ons op @Sterkvoordeklas.

 

0

Voorkom burn-out bij startende docent

concept of balance and harmony. rocks on the coast of the Sea at

 

 

 

 

 

 

Voorkom burn-out bij startende docent.

Het is alweer half december en het einde van het kalenderjaar is bijna in zicht. Vaak een drukke tijd in het onderwijs. Tegelijkertijd roepen “de donkere dagen voor Kerst” juist vertraging, verstilling en onthaasting op.
Dat wringt een beetje en de ene docent heeft daar meer last van dan de ander.
Als leidinggevende bent u hier natuurlijk alert op en kijkt u op welke manier u kunt ondersteunen en aanmoedigen en soms juist moet afremmen. Dat je daarvoor een soort radar of voelsprieten nodig hebt zal elke manager beamen.

Die radar heb je overigens niet alleen aan het einde van het jaar nodig, maar eigenlijk non-stop, het hele jaar door.
Ons blog van deze maand vertelt een waargebeurd verhaal: een situatie op een school waarin, onder andere, de “voelsprieten” kennelijk onvoldoende hebben gewerkt, met als gevolg dat een docent voor een flinke tijd uit de running is.

We introduceren hiermee ons “Klaas Vaak” College: de bijnaam voor een school die ons even een “wake-up call” geeft.

Lees het verhaal en ook onze tips: wat kunt u doen om te voorkomen dat een docent schijnbaar “plotseling” voor langere tijd uitvalt?

Het leek zo mooi.
In juni 2013 kwam Tanja in dienst van het Klaas Vaak College, een school voor MBO. Een jonge enthousiaste docente, die eerst bij Educatie werkzaam was. De manager en het team waren heel blij met haar, want ze had veel ideeën en wilde van alles aanpakken.
Alles was nieuw voor haar in die tijd. De collega’s, het gebouw, de doelgroep, de beroepspraktijk. Het was wel een sprong in het diepe en hard aanpezen, maar ze hield de moed er in. Ze kreeg ook een beetje begeleiding van een collega met meer ervaring.
Waar ze vooral aan moest wennen: de grote groepen, de mentaliteit van de leerlingen en de werkwijze in het MBO. Ze gaf bijna alle vakken en was tegelijkertijd ook mentor/ studieloopbaanbegeleider van een groep leerlingen.
Halverwege het jaar viel het sommige collega’s wel eens op dat ze het moeilijk had. Er waren zo nu en dan wat akkevietjes met leerlingen en ook wel eens klachten. De orde in de klassen was niet optimaal. Maar Tanja bleef er zo te zien heel kranig onder. Als je aan haar vroeg hoe ze het redde, dan zei ze heel blijmoedig: het gaat goed hoor!
Voor het nieuwe schooljaar 2014-2015 kreeg Tanja te horen dat ze een speciaal project zou gaan verzorgen samen met een andere collega. Een leerproject op de werkvloer waarin alle vakken door twee docenten worden verzorgd en ook de stagebegeleiding in hun handen is.
Voor Tanja een behoorlijke kluif, omdat ze weinig tot geen ervaring in het werkveld had en bovendien maar net haar hoofd boven water hield met de “gewone” klassen. Toch heeft ze deze taak ook weer blijmoedig geaccepteerd. “Wel een uitdaging, maar dat is juist leuk!”
De dag voor de start van het project meldt Tanja zich ziek. Niet omdat ze een griepje heeft. Tot nu toe zit ze nog steeds thuis. Met een behoorlijke burn-out.
Gevolg: allerlei verschuivingen in het team om de taken van Tanja op te vangen. Dat legt een extra druk op de andere docenten en geeft onrust naar de leerlingen toe.
Sneu voor Tanja. Jammer voor de leerlingen. Vervelend ook voor de collega’s.logo sterkvoordeklas

Hoe zou dit te voorkomen zijn geweest?

10 tips om een burn-out te voorkomen bij een startende docent:

 1. Zorg dat een startende docent voldoende ondersteuning en begeleiding krijgt van een ervaren collega. Zorg als het even kan voor een vaste “coach”.
 2. Geef een startende docent voldoende inwerktijd.
 3. Ga in gesprek over het takenpakket. Wat past, wat kan iemand aan? Hoeveel is er nieuw? Laat dat de leidraad zijn voor de inzet van het komende jaar. Zorg in ieder geval dat een starter niet te snel een te complexe taak krijgt.
 4. Kijk altijd ook een laagje dieper (of laat de coach dat doen): als een docent roept dat het allemaal wel goed gaat, vraag dan door op specifieke onderdelen. Hoe gaat het met de leerlingen, met de leerstof, eventueel ook met de stage, etc. Neem geen genoegen met een oppervlakkig antwoord.
 5. Luister ook regelmatig naar de leerlingen, of zorg dat de coach dat doet. Wat vangt u op van hun commentaar?
 6. Investeer in een starter: zorg voor voldoende kansen om te leren, te ontwikkelen.
 7. Streef naar een open sfeer waarin docenten durven te zeggen wat ze ervaren, ook als het niet zo lekker loopt.
 8. Wees alert, gebruik naast uw verstand, kennis en ervaring ook uw “voelsprieten” om te beoordelen hoe het gaat met een docent, wat hij/zij aan kan en wat er nodig is. Let dus op zowel verbale als non-verbale signalen.
 9. Wees u bewust dat een docent soms geen nee zal zeggen tegen een taak ook al ziet hij of zij er enorm tegen op.
 10. Wees u bewust dat een docent soms niet zal toegeven dat iets nieuw, moeilijk voor hem of haar is.

Heeft u een docent of leerkracht die volgens u in de gevarenzone zit richting een burn-out? Download dan onze checklist om te kijken hoe groot het risico is.

Is het voor u eigenlijk al heel duidelijk dat uw medewerker bijna overspannen is? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Wilt u iedere dag onze reminders en wake-up calls? Volg ons dan ook op twitter. Iedere dag vindt u een tip van ons op @Sterkvoordeklas

 

2

Zeven tips om uw personeel te laten floreren

Zeven tips om uw personeel te laten floreren

 

Wij weten hoe zwaar het soms kan zijn om leiding te geven aan een team van docenten of leerkrachten. En we weten ook hoe moeilijk het in de huidige omstandigheden kan zijn om de voorwaarden te scheppen die er toe bijdragen dat zij iedere dag weer energiek voor de klas staan. De toenemende werkdruk gaat niemand in de koude kleren zitten en uitval ligt op de loer.

Wij willen er samen met u- voor zorgen dat er geen docent of leerkracht meer ziek thuis komt te zitten. Te hoog gegrepen? Niet als we ziekte en zwangerschap uitsluiten. Een overspannen leerkracht kost u veel geld en maakt de druk op de andere collega’s nog hoger. En we kunnen allemaal bedenken wat dat weer tot gevolg kan hebben.

Daarom geven we deze maand 7 tips om uw personeel te laten floreren in zijn/ haar werk. Natuurlijk kent u ze al. Maar het is goed om ze nog eens te lezen.

Wilt u iedere dag wel zo’n reminder ? Volg ons dan ook op twitter. Op maandag t/m vrijdag vindt u een tip van ons op @Sterkvoordeklas

De 7 tips:

 1. Steun een leerkracht/ docent altijd ten overstaan van ouders en leerlingen
 2. Ga er nooit automatisch van uit dat alle leerkrachten/ docenten de schoolvisie steunen
 3. Houdt nooit een vergadering die langer duurt dan 5 kwartier
 4. Wees als leidinggevende duidelijk en betrokken. Stap niet in de valkuil van altijd “aardig gevonden willen worden”.
 5. Praat nooit over een collega of ouder als deze er niet bij is.
 6. Houd u zelf aan alle afspraken en regels er zijn; geef het goede voorbeeld
 7. Zorg dat u zelf energiek en enthousiast ben, kom niet moe of boos over op het verkeerde moment.

Heeft u een docent of leerkracht die volgens u in de gevarenzone zit richting een burn-out? Download dan onze checklist om te kijken hoe groot het risico is. Is het voor u eigenlijk al heel duidelijk dat uw medewerker bijna overspannen is? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek.