Archive | werkdruk

Hoe pak jij verzuim aan in je onderwijsteam?

Hoe pak jij verzuim aan in je onderwijsteam?

Wij weten dat veel niet-leidinggevenden onze blogs lezen. Dus als jij geen leidinggevende bent in het onderwijs, dan vragen we je om deze blog door te sturen aan jouw directeur of schoolleider.

Deze blog gaat over geld!

Er is een enorme zak subsidie beschikbaar in het Basisonderwijs voor preventie van verzuim. Bij het Vervangingsfonds.

Quote: Het doel van de subsidie ‘Lerend Werken’ is schoolleiders in de eigen werkomgeving te ondersteunen bij hun verdere professionalisering op het gebied van de verzuimaanpak op hun school. http://www.vervangingsfonds.nl/verzuim—re-integratie/aanpak/subiside-lerend-werken

En zoals je inmiddels gewend bent van ons, geven wij er natuurlijk meteen 5 tips voor jou bij, zodat je alvast een beginnetje kunt maken met de aanpak van verzuim bij jou op school:

 1. Zorg dat je in de pauzes in de koffiekamer zit, zodat je hoort wat er besproken wordt. Wordt er veel geklaagd? Of valt er wel eens een ongemakkelijke stilte als jij er bij komt zitten? Wees dan extra alert.
 2. Maak regelmatig een praatje met je leraren. Vraag hoe het met ze gaat, of je iets voor ze kunt doen. Bied een luisterend oor.
 3. Koop op gezette tijden een kleinigheidje voor je leraren. Een plantje, een kaartje, een dingetje. Iets kleins, waar je je waardering mee uit.
 4. Als er erg veel buitenschoolse activiteiten zijn en/of feesten, schrap dan een aantal vergaderingen. Zet de mededelingen die echt noodzakelijk zijn op de mail.
 5. Stel prioriteiten voor jezelf: wat is echt belangrijk? Houd het daarbij.

We wensen je een fijne tijd & veel plezier op school!

0

Het is nooit af en nooit genoeg

Het is nooit af en nooit genoeg

Ik was laatst in een klas waar de leraar nogal onvriendelijk was tegen de leerlingen. Die staken keurig hun vinger op als de leraar een vraag stelde, maar hij gaf ze te weinig tijd om te antwoorden. Er gingen dus steeds minder vingers in de lucht.

Na afloop van de les zei hij tegen mij:
“Ik snap het niet. Dit is toch echt een leuke les, maar ze waren echt niet betrokken. Ze waren weer met andere dingen bezig.”

Toen ik hem de videobeelden liet zien, sprongen hem de tranen in de ogen. “Het is mijn eigen schuld.”

En daarna kwam het hele verhaal eruit.
Dat hij ’s nachts zo slecht sliep.
Dat hij ’s morgens geen zin had om naar zijn werk te gaan.
Dat hij er tegenop zag om de leerlingen weer te zien.
Dat het gebabbel in de koffiekamer hem steeds meer ging irriteren.
En dan die vergaderingen, het nakijkwerk, de projecten en feesten die er aan komen….
En dat terwijl hij vroeger fluitend naar school fietste en zijn werk met zoveel enthousiasme deed.
“Ik heb het gevoel dat het niet uitmaakt wat ik doe. Het is nooit af, het is nooit genoeg.
Ieder jaar hetzelfde kringetje….

girl-1064659

En de teamleider neemt nooit de tijd om naar me te luisteren.”

Herken je dit? Bij een leraar in jouw team of bij jezelf?

Dan wordt het echt tijd om pas op de plaats te maken.

Ons advies voor jou of jouw teamlid is:

 1. Bedenk wat er nodig is om weer met plezier naar school te gaan.
 2. Maak onderscheid tussen wat je echt moet doen en wat je kunt laten.
 3. Zorg dat je weer goed gaat slapen. Doe ontspanningsoefeningen, sport of wandel. Zoek eventueel ergens hulp. Goed slapen is erg belangrijk.

Weet je al dat wij een online training hebben: In 10 stappen van werkdruk naar werkplezier? Misschien is dat wat voor jou?
Je kunt in ieder geval onze gratis introductie-les bestellen, zodat je kunt kijken of deze training iets voor jou is.

Informatie en bestellen:

Leraar met een te hoge werkdruk

Misschien ben jij wel die teamleider die te weinig tijd heeft.
Je wilt wel, maar je weet echt niet wanneer.
Ook jij mag natuurlijk die gratis introductie-les uitproberen :).

 

0

De administratieve spoken in het onderwijs

De administratieve spoken in het onderwijs

Je kent het wel:

* stapels nakijkwerk;
* leerlingvolgsystemen
* verslagen van gesprekken met ouders, externen, leidinggevenden;
* notulen van vergaderingen;
* het invoeren van gegevens in magister;
* verzuimregistratie;
* handelingsplannen;
* groepsplannen;
* aantekeningen van scholingen;
* kattenbelletjes van telefoontjes;
* uitstroomprofielen;
* ontwikkelingsprofielen;
* toetsopbrengsten;
* observatiegegevens;
* gedragsnotities;
* plannen van aanpak;
* je eigen POP bijhouden;
* lerarenregister invoeren;
* calamiteiten noteren;
* en dan ben ik vast nog wat vergeten.

In het onderwijs is het heel normaal om al dit soort zaken bij te houden: een enorme administratie.
Wij kennen mensen die zich ziek gemeld hebben omdat ze bezweken onder de administratielast.

Maar laten we even eerlijk zijn: je bent leraar, geen administratief medewerker.
En je kunt van Sander Dekker zeggen wat je wilt, maar in een ding heeft hij zeker wel gelijk: “De bureaucratie in het onderwijs, waar talloze leerkrachten onder zuchten, moet hard aangepakt worden.” Administratieve spoken!

Er spoken namelijk nogal wat fantoomregels in het onderwijs rond.
Regels die zogezegd opgelegd zijn door de Inspectie of het LVS. Terwijl dat dus helemaal niet zo blijkt te zijn. Handelingsplannen en een LVS zijn bijvoorbeeld niet verplicht. En notulen? Daar kan je best zonder; een afsprakenlijst is voldoende. Scholen zijn vrij om zelf te kiezen hoe zij zich aan de eisen willen houden. Verjaag de administratieve spoken!

Welke eisen dat zijn?

 

Niet verplicht


Verplicht
Toetsen Een kleutertoets is niet verplicht.

Methodetoetsen zijn ook niet verplicht.

De Inspectie adviseert het eens per jaar afnemen van een landelijk genormeerde toets in alle leerjaren.

Een eindtoets voor alle leerlingen van groep 8 voor taal en rekenen is verplicht vanaf 2015.

Leerling-volgsysteem Het leerlingvolgsysteem van Cito of ParnasSys is niet verplicht.

Scholen zijn vrij te kiezen hoe ze ontwikkelingen in kaart brengen.

Een samenhangend systeem voor het volgen van prestaties en ontwikkelingen van leerlingen is verplicht.

Ontwikkelingen laten zien is voldoende.

Sociaal emotionele ontwikkeling Scholen zijn niet verplicht tot gebruik van SCOL of ZIEN.

Scholen zijn vrij in het kiezen van een (eigen) systeem.

Scholen moeten de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen volgen.

Inspectie adviseert een zelfrapportage door leerlingen.

Kleuter-observaties Kleuterobservaties zijn niet verplicht. Scholen moeten de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen volgen.
Individueel handelingsplan Individueel handelingsplan is niet verplicht.
Groepsplan Een groepsplan is niet verplicht.

Minimale plannen als didactisch hulpmiddel zijn voldoende.

Ontwikkelings-perspectief (OPP) Ontwikkelingsperspectief hoeft niet voor het basis ondersteuningsaanbod zoals begeleiding van dyslexie of kortdurende remedial teaching. Een OPP is verplicht voor alle leerlingen in het reguliere onderwijs die extra ondersteuning nodig hebben.

Een OPP is verplicht voor leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs. Leerlingen kunnen daarbij geclusterd worden.

Bron tabel: http://wij-leren.nl/regeldruk-administratie.php

 

Hoe komt het dan dat zoveel leraren zich (nog steeds) te lang en teveel bezig houden met de administratie?
Omdat angst regeert! De angst om afgerekend te worden op cijfers, door de inspectie, door ouders, de media. De angst die leeft bij veel leidinggevenden in het onderwijs, maar vooral bij besturen, en bovenschoolse besturen. En omdat het makkelijk is om aan alle scholen van eenzelfde bestuur dezelfde eisen te stellen.

En nee, het is niet makkelijk om daar tegenin te gaan.
Maar het kan wel. Door als schoolteam samen te kijken naar de eisen van de inspectie en samen af te spreken hoe je daar als school aan wilt voldoen. Betrek daar ook de MR bij. En vraag het bestuur of je aan hen verantwoording mag afleggen. Want als je je administratie kunt uitleggen aan je bestuur, dan kan je dat ook aan de inspectie.

Het schooljaar is nog maar net begonnen… ga jij dit jaar ook met jouw team op spokenjacht?
En gaan jullie de werkdruk verminderen door de administratie te verminderen?

Succes!

 

 

0

Ga uitgerust je vakantie in!

Ga uitgerust je vakantie in!

Heb je al vakantie? Of ben je nog bezig met de laatste loodjes?

Hoe dan ook, het is zaak om uitgerust de vakantie in te gaan. Dat voorkomt vakantiestress, ongelukken en een te vol hoofd.

Daarom deze maand: zeven tips om uitgerust je vakantie in te gaan!

 1. Alles wat je nog op school moet (of beter: wilt) doen (schoonmaken, voorbereiden, opruimen, enzovoort): roep hulptroepen in.
  Ouders, vrienden, vrijwilligers… delegeer de taken en zorg voor gezellige muziek, hapjes en drankjes en loof een prijs uit voor de beste hulp.
  Maak er wat leuks van!
 2. Maak een lijst van alle dingen die je in deze vakantie voor school wilt doen.
  Prik een of twee dagen in je agenda waarin je al deze dingen gaat doen. Je kunt het lijstje ook gewoon weggooien of verbranden.
  Vergaat de wereld als je al die dingen niet doet? Vermoedelijk niet. Zijn er dingen die echt moeten? Prima, maar plan ze dan ook echt in en zet ze in je agenda.
 3. Koop iets voor jezelf.
  Een mooi boek dat je deze vakantie wilt gaan lezen, een hoed, zomerkleren, een ijsmachine… iets wat jou alvast in vakantiestemming brengt.
 4. Download ergens een checklist (het internet staat er vol mee) voor je vakantievoorbereidingen.
  Dan hoef je hem zelf niet te maken en hoef je niet bang te zijn dat je iets vergeet.
 5. Schrijf brieven aan de leerlingen, ouders en collega’s die nog in je hoofd zitten.
  Deze brieven hoef je niet te versturen, je mag ze weggooien, verbranden, of in een doos op zolder stoppen.
 6. Sociale contacten en huishoudelijke verplichtingen?
  Kies bewust! Stel prioriteiten. Delegeer en combineer. Zorg dat je minimaal een dag per week de tijd geheel aan jezelf hebt.
 7. Ruim je huis op. “Ontspul…”; doe dingen weg.
  Een schoon en opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Als je er geld voor hebt: huur iemand in die het voor je doet en kijk glimlachend toe (vanachter je boek).

Zeven tips. Jij kiest zelf of je er één doet, of allemaal, of niet één.
Waar het om gaat is dat je relaxed het schooljaar afsluit en kunt zeggen:

“Ik ben klaar voor de vakantie!”

uitgerust op vakantie

Fijne vakantie!

 

0

Hoe voorkom je stress op school? Zeven tips.

Hoe voorkom je stress op school? Zeven tips.

De huilende dochter van een vriendin. Ze had een goede planning gemaakt voor de proefwerkweek. Ze hield zich er keurig aan; leerde iedere dag en wisselde leer- en maakwerk af. En toen besloot de school om het toetsrooster om te gooien. Haar hele planning was nu in de war en ze had nu onvoldoende tijd om haar geschiedenis goed te leren: die toets was meer dan een week naar voren verplaatst. Stress.

De boze juf. Ze had besloten om zich niet meer gek te laten maken door de waan van de dag. Ze stelde haar prioriteiten en zorgde ervoor dat ze ruim van te voren met de voorbereiding van grote klussen begon, zodat ze de laatste weken voor de vakantie ontspannen door kon komen. En toen viel er een collega uit en werd er van haar verwacht dat ze de naschoolse taken van de collega “er even bij deed”, want zij had toch tijd over. Stress.

De boze ouder. De leraar dacht dat hij de moeder toch al een paar keer duidelijk had verteld dat haar zoon af zou moeten stromen naar een lager niveau, en nu bleek dat zij toch echt dacht dat hij “gewoon zou blijven zitten”. Stress… bij allebei.

Aan het eind van het schooljaar is iedereen moe en liggen stress en spanningen op de loer. En natuurlijk: iedereen vaart wel bij een beetje stress. Dit zorgt ervoor dat wij op de toppen van ons kunnen presteren en meer bergen verzetten dan wij voor mogelijk hadden gehouden.

De dochter van mijn vriendin gooide haar planning om en haalde toch een voldoende voor geschiedenis.

De boze juf stelde haar grenzen bij en ging met haar collega’s om tafel om keuzes te maken: wat hoeft echt niet, wat kan opgepakt worden door anderen en in welke vorm en wie gaat dat doen in wiens tijd?

De boze ouder en de leraar gingen in gesprek en de leraar luisterde naar de moeder. Zij voelde zich nu wel gehoord en dat was voorlopig  voldoende.

En ja… rapporten, ouderavonden, nakijken, verslagen, evaluaties, schoonmaken, afscheidsavonden en ga zo maar door… allemaal flinke kansen om je stresslevel even fijn op te krikken.
Het lijkt maar door te gaan, die laatste maanden. Iedereen is blij als de vakantie weer gehaald is… met of zonder kleerscheuren.

Er zijn mogelijkheden om de stress te reguleren, te verminderen.
Maak de goede keuzes en weet waarom je ergens voor kiest.
mei 2016

 1. Geef ruimte voor het uiten van frustraties en geef veel complimenten. Spreek je waardering uit. Verwen je personeel.
 2. Zorg voor een goede planning (liefst al aan het begin van het schooljaar) en houd je hier zo veel mogelijk aan. Plan reservetijd in voor de dingen die er bij komen.
 3. Zorg voor lucht en ruimte door grote klussen tijdens studiedagen te laten doen.
 4. Beperk het aantal buitenschoolse activiteiten. Stel niet alles verplicht of maak een “strippenkaart”. Veel buitenschoolse activiteiten kunnen zelfs ook onder schooltijd plaatsvinden.
 5. Maak keuzes met elkaar. Wat doen jullie omdat iedereen het al jaren zo doet? Kan het ook anders? Wat kan weg? Wat kan vervangen worden door iets anders? Wat kan op een ander moment in het jaar?
 6. Voorkom opeenstapeling van taken. Er zijn veel taken die best kunnen blijven liggen tot na de vakantie, of maak gebruik van vrijwilligers voor al die taken die geen lesbevoegdheid vereisen.
 7. Neem de tijd. Laat je niet gek maken. Ren niet door en door; neem je pauzes, geniet van de leerlingen en echt waar: De wereld vergaat niet als je niet alles doet.

Stress… alleen als je het nodig hebt 🙂

 

 

0

Is die werkdruk echt te hoog?

Is die werkdruk echt te hoog?

Hè hè, eindelijk mag het gezegd worden: de werkdruk in het onderwijs is te hoog.

Eindelijk is er ook aandacht voor in de media. En dat na al die jaren waarin het steeds weer ging over de lange vakanties, over dat leraren niet zo moeten ‘zeuren’ en over het bedrijfsleven waarin het in vergelijking met het onderwijs veel zwaarder zou zijn.

Heb je de verschillende programma’s gezien? Zowel de uitzending van De Monitor als de uitzending van Zembla hebben veel reactie opgeleverd bij alle betrokkenen in het onderwijs. Het voelt voor veel leraren als een vorm van ‘eindelijk gerechtigheid’.

Natuurlijk, wij hebben ook gekeken en weet je, wij zagen eigenlijk niets nieuws. Inderdaad, werken in het onderwijs vraagt behoorlijk wat van een mens. Dat weten wij als geen ander. En toch schrokken we ook weer even. Bijvoorbeeld van de docent die in de enige pauze die ze heeft leerlingen een bijlesje geeft en na de lestijd in een ijskoude school blijft doorwerken. Onder het mom van: ‘het kan niet anders’.

En toch blijven wij optimistisch. Want er zijn ook voorbeelden van scholen die de werkdruk en vooral ook de regeldruk onder controle hebben. En er zijn ook voorbeelden van leraren die ondanks de vele taken op hun bordje plezier in hun werk houden.

Hoe doen ze dat?

Leraren houden dat plezier als het ze lukt om te focussen op hun passie voor het onderwijs.
Focussen op de dingen waar ze blij van worden in plaats van op wat ze niet bevalt of afkeuren.
Docenten blijven energiek als ze keuzes kunnen en durven maken in wat ze wel en niet doen, als ze zich eigenaar voelen van hun taken en geen ‘pion’ op een groot schaakbord. Als ze vanuit hun hart en met hun deskundige betrokkenheid prioriteiten kunnen stellen en op die manier goed voor de leerlingen en goed voor zichzelf zorgen.

Sommige docenten doen dit van nature, andere hebben wat steun nodig om het te leren.
Het schoolklimaat speelt hierbij ook een belangrijke rol.

Wat kun jij doen als manager om een gunstig klimaat in jouw school te creëren en te houden?

Hier volgt de top7 van de dingen die je kunt doen:

 1. Stel zelf ook prioriteiten: wat is nu belangrijk en wat kan nog even wachten?
 2. Wees bewust van wat een ‘must’ is (regelgeving) en waarin je als school ‘vrijheid’ hebt om zelf vorm te geven.
 3. Wees transparant over wat de overheid vraagt en wat je als school, vanuit je onderwijsvisie wilt.
 4. Maak ruimte om aan teamgeest te werken.
 5. Zorg dat de onderwijsvisie gedragen wordt door het hele team.
 6. Maak zorgen, vragen en vraagtekens bespreekbaar.
 7. Last but not least: herken en erken de signalen, neem het serieus als het soms toch teveel is voor iemand. Zorg voor een luisterend oor, begrip en samen naar een oplossing zoeken. Het lijkt zo simpel, maar echt, het werkt.
0

Wat nou als jouw hele team naar adem snakt?

Wat nou als jouw hele team naar adem snakt?

Het schooljaar is alweer bijna twee maanden op weg. Na de zomervakantie is iedereen weer fris en met goede moed begonnen. Tenminste, dat hopen we.
We weten namelijk ook dat dit niet altijd voor iedereen geldt.
Voor sommige mensen is de vakantie onvoldoende om weer ‘op adem’ te komen.
Er moet eigenlijk meer gebeuren.

Misschien vraagt het werk op dit moment te veel, of zijn de werkzaamheden niet meer passend.
Misschien is er een (privé) probleem of een conflict.
Misschien is er een punt van verzadiging bereikt ten aanzien van de veranderingen die achter elkaar plaatsvinden in het onderwijs.
Of er is gewoon te veel negatieve energie in de klas of in de school.

Dat moet je allemaal maar aankunnen als docent, maar ook als manager.
En als dat niet zo goed lukt, dan is alleen ‘uitrusten’ niet genoeg.
Voor leraren (en hun leidinggevenden) hebben wij hiervoor het traject ‘Sterker terug voor de klas’.
Daarin begeleiden we op maat om weer met energie en plezier voor de klas te staan en volop op school mee te blijven draaien.
Wil je daar meer informatie over? Kijk dan hier

Maar wat nu als de negatieve stemming zich over het hele team verspreidt?
Goede docenten zijn gevoelig en hebben een groot empathisch vermogen.
Een collega die stuk loopt kan een grote impact hebben op de andere docenten.
Niet alleen omdat er dan vaker ingevallen moet worden, maar ook omdat het de start kan zijn van een negatieve spiraal in denken en ervaren.

En voor je het weet zit je met een klagend en mopperend team.
En oei, hoe keer je dat schip?
Wij hebben hiervoor een programma ontwikkeld.

Een programma dat jij zelf, samen met het team doorloopt.
Waarin je samen aan een betere sfeer en samenwerking werkt.
Waarin je frustraties en negativiteit samen in de ogen ziet en benoemt.
Waardoor er weer ruimte ontstaat om te kijken naar oplossingen.
Te focussen op waar je als team voor gaat en elkaar inspireert en aansteekt met enthousiasme en vertrouwen.

Wij zien een team als de motor voor het hele onderwijsproces.
Die motor moet lekker draaien om de vaart er in te houden.
Net zoals een echte motor is er naast benzine (de onderwijsvisie, het programma, de leerstof, enzovoorts) ook olie nodig.
Smeerolie die zorgt dat alles lekker soepel loopt.
Met te weinig of de verkeerde olie kan de boel gaan droog koken of verbranden.
Dat wil je natuurlijk niet hebben.

Voor een goed werkend team is de smeerolie in onze visie: aandacht voor alle processen, individueel en gezamenlijk.
Over die aandacht gaat het in ons programma.
Op dit moment draait er op een paar scholen een pilot.
Met de feedback die we krijgen verbeteren we het programma nog.
Op basis van onze eerste ervaringen hebben we al een aanpassingen gedaan: we hebben de naam veranderd in:
Anders Omgaan met Werkdruk in het Onderwijs.

Wij hebben nog ruimte voor een paar pilotscholen en nodigen je uit om mee te doen.

Waarom je dit programma zou willen doen met je team:

 • Omdat je de laatste tijd toch wel vaak ‘gemor’ hoort in de gangen, van docenten en leerlingen.
 • Omdat de vermoeidheid dit jaar wel heel snel toeslaat.
 • Omdat je zelf negativiteit ervaart in het team.
 • Omdat er regelmatig (kleine) conflicten ontstaan over kleine dingen. Dat zie je als een signaal.
 • Omdat jouw hoofddoel is: inspirerend onderwijs verzorgen.
 • Omdat je weet: blije leraren zorgen voor blije leerlingen.
 • Omdat je weet dat blije leerlingen 100% meer leren dan ongemotiveerde of narrige leerlingen.
 • Omdat je je docenten gunt om iedere dag met plezier naar hun werk te gaan.
 • Omdat je weet dat plezier in het werk het belangrijkste ingrediënt is voor energiek zijn.
 • Omdat je ziet dat er docenten zijn die het plezier een beetje aan het vergeten zijn.
 • Omdat je weet hoe teamgeest de energie kan bepalen.
 • Omdat je weet dat een team voldoende goede ‘smeerolie’ nodig heeft.
 • Omdat je wilt dat alles soepel loopt en niet droog kookt of verbrandt.

Wat kun je van dit programma verwachten?
Tools waardoor alle teamleden beter kunnen omgaan met zorgen en problemen en toch ook iedere dag opnieuw met plezier hun werk kunnen doen.

Hoe?
Door aandacht voor / te werken aan het volgende:

 • Het onder ogen zien en mogen benoemen van frustraties.
 • Leren omgaan met die frustraties: veranderen, accepteren of overboord gooien.
 • Herkennen en erkennen van eigen ‘slachtoffergedrag’.
 • Stoppen met mopperen en klagen.
 • Leren focussen op waar je invloed op hebt.
 • Leren focussen op waar je plezier in hebt. Waarom ben je ook al weer in het onderwijs gegaan?
 • Leren omgaan met weerstanden, die van jezelf en die van collega’s.
 • Bewust worden dat je op meerdere manieren naar de werkelijkheid kunt kijken.
 • Bewust worden dat jij kan kiezen hoe je kijkt.
 • Bewust blijven en accepteren van het feit dat niet iedereen op dezelfde manier kijkt.
 • Afspraken maken over hoe je de energie hoog houdt in het team.
 • Werken aan verbetering van de samenwerking en communicatie in het team:
  leren delen en reflecteren.
 • Rust, energie en plezier creëren in het hele team. Bewust zijn van het feit dat dat niet vanzelf gaat: hiervoor moet je samen iets doen.

Wat kun je NIET verwachten van het programma?

• Een kant en klare oplossing voor alle problemen.
• Een manier om beter te plannen.
• Een stappenplan om het werk beter te verdelen.
• Een wondermiddel om docenten en leerlingen te veranderen.
• Een tijdrovende klus erbij.

Wat is het voordeel van dit programma?

 • Je doet het programma met het hele team onder jouw begeleiding, samen met een teamleider of enthousiaste collega.
 • De afspraken die gemaakt worden zijn van iedereen en je kunt elkaar blijvend aanspreken op de afspraken die gemaakt zijn: er gaat niemand ‘weg’ na het programma, zoals bij een externe begeleider.
 • Je doet het programma op het moment dat het past voor jouw team.
 • Er zijn geen extra bijeenkomsten voor het programma nodig. Je doet het op momenten dat iedereen toch al op school is: bijvoorbeeld tijdens een vergadering of een studiedag. Zo kost het bijna geen extra tijd.
 • Het is een compleet uitgewerkt programma, inclusief formulieren, opdrachten, stappenplannen, richtlijnen, informatie, werkvormen, enzovoort. Je hoeft het zelf niet meer uit te zoeken of uit te denken.
 • Je krijgt waar nodig raad en daad van Judith en/of Els via Skype, mail, telefoon en eventueel persoonlijk (indien op fietsafstand).

Wil je meer weten over het programma?
Neem contact met ons op.
Bel ons of mail ons jouw telefoonnummer en wij bellen jou.
We kijken er naar uit om je te spreken.
Want wij gunnen ook jouw team een soepel draaiende en vrolijke motor!

info@sterkvoordeklas.nl
Judith: 0683987580
Els: 0618367451

0

Eerste Hulp Bij een Bijna Burn-out: EHBBB

Eerste Hulp Bij een Bijna Burn-out: EHBBB

Een burn-out ontstaat niet van de ene op de andere dag. Het is het resultaat van een patroon dat er langzaam is ingeslopen.
Juist medewerkers die hun werk heel serieus nemen en zich altijd meer dan 100% inzetten zijn hier gevoelig voor.

Enkele symptomen van een burn-out zijn:
gevoel van uitputting, geen energie meer hebben, overgevoelig zijn voor prikkels, gevoelens van machteloosheid, piekeren, concentratieproblemen en de werkdruk niet meer aankunnen.

Het is belangrijk om in een vroeg stadium te ontdekken dat een burn-out op de loer ligt.
Want dan ben je op tijd om snel maatregelen te kunnen nemen.
Voor zowel de medewerker als de collega’s en de leerlingen is het heel vervelend, of beter gezegd:
een ramp als iemand thuis komt te zitten.dragonfly-web

EHBBB voor de medewerker:

 • Zorg dat je op tijd ontspant.
 • Leer goed om te gaan met je perfectionisme. Goed is goed genoeg.
 • Leer om voor jezelf op te komen.
 • Bewaak je eigen grenzen (ook en vooral naar jezelf).
 • Leer om je tijd goed te plannen en te bewaken.

 

EHBBB voor de leidinggevende:

 • Zorg voor een klimaat waarin mensen zich durven uitspreken, ook als het niet zo lekker loopt.
 • Creëer ruimte om naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen als het nodig is.
 • Maak dingen bespreekbaar en wees alert op de signalen (zie onze checklist!).
 • Als je merkt dat een medewerker zich steeds vaker negatief gaat uitlaten, ga dan in gesprek, zorg voor een luisterend oor. Zoek samen naar oorzaken en oplossingen.
 • Grijp snel in, want negativiteit kan zeer besmettelijk zijn. Als er één medewerker in de spiraal naar beneden belandt, dan lopen collega’s ook gevaar.

Is er iemand in het team bij wie je één van de genoemde symptomen ziet?
Wacht dan niet langer maar neem contact met ons op.
Een kennismakingsgesprek is gratis, vrijblijvend en biedt de opening voor een positieve oplossing.
Bel ons of mail ons:

info@sterkvoordeklas.nl
Judith:06-83987580
Els: 06-18367451

2

Hakt zo’n bericht er bij jou op school ook stevig in?

Hakt zo’n bericht er bij jou op school ook stevig in?

De nieuwe CAO in het PO heeft veel stof op doen waaien.
Voor de andere sectoren zijn de onderhandelingen ook begonnen en wij zijn benieuwd hoe jij de veranderingen in een CAO met je team(s) bespreekt.
Want laten we eerlijk zijn, een tweet als deze, daar schrik je toch van?

marleenvanwoerkom2

Het gaat niet altijd om een nieuwe CAO.
Als leidinggevende moet je zo nu en dan informatie delen met je team, terwijl het eigenlijk informatie is die je niet wilt vertellen. Zoals gedwongen ontslagen, het sluiten van een school, een verhuizing, enzovoort.
Als je een dergelijke mededeling niet goed voorbereidt en niet op een zorgvuldige wijze brengt, dan kan het zijn dat iemand afhaakt en zich ziek meldt.
Zoals de collega in de tweet…

Daarom deze maand:

De 5 fouten die je niet wilt maken als je je team iets moet vertellen wat jij zelf niet hebt bedacht:

 1. Je luistert niet oprecht naar de reacties van je toehoorders. Je wuift hun bezwaren weg: er is toch niets aan te doen.
 2. Je begint meteen met jezelf te verontschuldigen. Het is niet jouw schuld, maar die van anderen. Jij bent alleen maar de boodschapper van het slechte nieuws.
 3. Je geeft onduidelijke antwoorden op de vragen, omdat je de antwoorden niet paraat hebt of eigenlijk zelf niet precies weet hoe het zit.
 4. Je praat met je teamleden mee; je huilt mee met de wolven.
 5. Je probeert je teamleden ervan te overtuigen dat het een goede beslissing is, zonder verder in te gaan op de weerstanden die zijn ontstaan.

Ondanks dat je deze fouten vast niet maakt, kan het toch gebeuren dat een medewerker behoorlijk in de rats gaat zitten van de mededeling.
Dat kan een signaal zijn dat het om een laatste druppel gaat.
Neem zo’n signaal serieus en ga in gesprek. Bekijk daarbij ook onze checklist met signalen nog even.

Denk je dat iemand richting een burn-out gaat of heb je het idee dat het gewoon wat te veel wordt allemaal?

Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend gesprek.
info@sterkvoordeklas.nl
Judith: 06 8398 7580
Els: 0618367451

 

Heb je onze gratis checklist voor burn-out preventie nog niet ontvangen?
Met het formulier rechts op deze pagina kun je hem gemakkelijk aanvragen.

0

Het einde van de BAPO- regeling: probleem of kans?

Het einde van de BAPO- regeling: probleem of kans?

De CAO is per september 2014 veranderd en daarmee is de BAPO-regeling vervallen. Er is een nieuwe regeling voor in de plaats gekomen, genaamd “duurzame inzetbaarheid”.
De overheid wil graag dat leraren in het onderwijs blijven, ook als ze een dagje ouder worden.
De nieuwe regeling is bedoeld om alle werknemers de kans te bieden om gezond aan het werk blijven vanaf de start van de loopbaan tot aan de AOW-leeftijd.
Duurzame inzetbaarheid dus voor alle werknemers, jong én oud.
Er is een basisbudget voor iedere werknemer, een bijzonder budget voor starters en een bijzonder budget voor oudere werknemers (vanaf 57 jaar).
Voor werknemers die nu gebruik maken van de “oude” BAPO, bestaat er een overgangsregeling.

Waar het budget voor wordt ingezet, bepaalt de werknemer samen met de werkgever.
Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor studieverlof of voor coaching of oriëntatie op mobiliteit.
Werknemers die ouder zijn dan 57 jaar kunnen het ook (onder voorwaarden) gebruiken voor verlof.

Voor veel werknemers in het onderwijs heeft het afschaffen van de BAPO- regeling voor onrust gezorgd en dat is begrijpelijk.
Toch is het goed om te weten dat de nieuwe regeling ook heel gunstig kan uitpakken voor alle betrokkenen.

Alvast twee redenen waarom de nieuwe regeling perspectieven biedt:

 • Alle docenten kunnen gebruik maken van de regeling. Of je nou een starter bent of al heel lang in het onderwijs werkt. Op het moment dat iemand behoefte heeft aan een time-out, aan een stukje begeleiding, of aan bijscholing, dan kan er een beroep gedaan worden op het beschikbare budget.
 • Voor mensen die tegen een burn-out aanlopen is een combinatie van (ziekte) verlof en coaching vaak veel effectiever dan alleen verlof. Het gaat er namelijk om dat mensen leren op een andere manier in hun werk te staan en om stress en werkdruk de baas te worden.

De regeling geldt voor alle onderwijssectoren, het is alleen overal net even anders geregeld.
Het is belangrijk om de COA er op na te slaan zodat je weet hoe jouw werknemers gebruik kunnen maken van de mogelijkheden!

In het VO kun je tot 1 januari 2017 subsidie aanvragen om de vitaliteit van je oudere collega te behouden. Wil je daar meer over weten, lees dan verder op: http://www.voion.nl/nieuws/duurzame-inzetbaarheid-speerpunt-in-sectorplan-vo.

In welke sector jij ook werkzaam bent, wij helpen jouw collega’s graag met een traject “veilig, gezond en vitaal werken”.
Met verschillende modules versterken wij de gouden “kennis & ervaring” en leren wij nieuwe vaardigheden aan in een aangenaam tempo.

Interesse? Een kennismakingsgesprek kost je niets!
Bel ons nu voor een afspraak voor een vrijblijvend gesprek: 06 8398 7580

0