Eerste Hulp Bij een Bijna Burn-out EHBBB

Eerste Hulp Bij een Bijna Burn-out
Een burn-out ontstaat niet van de ene op de andere dag. Het is het resultaat van een patroon dat er langzaam is ingeslopen. Juist medewerkers die hun werk heel serieus nemen en zich altijd meer dan 100% inzetten zijn hier gevoelig voor.

Enkele symptomen van een burn-out zijn: gevoel van uitputting, geen energie meer hebben, overgevoelig zijn voor prikkels, gevoelens van machteloosheid, piekeren, concentratieproblemen en de werkdruk niet meer aankunnen.

Het is belangrijk om in een vroeg stadium te ontdekken dat een burn-out op de loer ligt. Want dan ben je op tijd om snel maatregelen te kunnen nemen. Voor zowel de medewerker als de collega’s en de leerlingen is het heel vervelend, of beter gezegd: een ramp als iemand thuis komt te zitten.

EHBBB voor de medewerker:

  • Zorg dat je op tijd ontspant.
  • Leer goed om te gaan met je perfectionisme. Goed is goed genoeg.
  • Leer om voor jezelf op te komen.
  • Bewaak je eigen grenzen (ook en vooral naar jezelf).
  • Leer om je tijd goed te plannen en te bewaken.

 

EHBBB voor de leidinggevende:

  • Zorg voor een klimaat waarin mensen zich durven uitspreken, ook als het niet zo lekker loopt.
  • Creëer ruimte om naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen als het nodig is.
  • Maak dingen bespreekbaar en wees alert op de signalen (zie onze checklist!).
  • Als je merkt dat een medewerker zich steeds vaker negatief gaat uitlaten, ga dan in gesprek, zorg voor een luisterend oor. Zoek samen naar oorzaken en oplossingen.
  • Grijp snel in, want negativiteit kan zeer besmettelijk zijn. Als er één medewerker in de spiraal naar beneden belandt, dan lopen collega’s ook gevaar.

 

Is er iemand in het team bij wie je één van de genoemde symptomen ziet?
Wacht dan niet af maar bied EHBBB.

, ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie